Regulamin

REGULAMIN DOMKÓW LETNISKOWYCH „Słoneczny Ogród”

Właściciel domków letniskowych „Słoneczny Ogród” będzie Państwu wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkich gości w Naszych domkach.

1. Domki letniskowe „Słoneczny ogród” wynajmowane są na doby zgodnie z rezerwacją.
2. Doba hotelowa w Naszych domkach zaczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
3. Należność za pobyt płatna jest cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia do domków letniskowych. W rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku.
4. Od gości pobierany jest zadatek w kwocie 100 zł za każdą dobę. Po zaksięgowaniu wpłaty dokonujemy potwierdzenia rezerwacji.
5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia , Gość powinien zgłosić właścicielowi do godziny 9:00 dnia w którym upływa termin najmu domku letniskowego. Życzenie przedłużenia pobytu uwzględnia się w miarę posiadania możliwości lokalowych.
6. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie domków letniskowych „Słoneczny Ogród” dozwolony jest wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.
7. Cisza nocna na terenie domków letniskowych „Słoneczny ogród” obowiązuje od 22:00 do 7:00.
8. W domkach letniskowych oraz w promieniu 10 m od nich obowiązuje całkowity zakaz palenia.
9. Gość ponosi odpowiedzialność finansową za utratę lub zagubienie kluczy do domku letniskowego.
10. Gość ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe z jego winy wyrządzone w domkach letniskowych „Słoneczny ogród” i na jego terenie.
11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest palenie grila w odległości mniejszej niż 10m od któregokolwiek z domków letniskowych znajdujących się na terenie domków letniskowych „Słoneczny ogród”
13. Zabrania się pozostawiania w gniazdkach elektrycznych ładowarek telefonicznych, komputerowych bądź innych urządzeń, podczas nieobecności Gości w domkach.
14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, bądź innego pojazdu należącego do gościa.
15. W przypadku rezygnacji gościa w trakcie trwania doby wynajmu wynajmujący- właściciel obiektu nie zwraca opłaty uiszczonej za tą dobę.

Dane do wpłat:

    Domki letniskowe Słoneczny Ogród 32-640 Podolsze ul. Długa 44 Numer konta: 05 1600 1462 1824 9884 3000 0001 W tytule przelewu proszę podać termin rezerwacji oraz ilość osób

Informacje:

Kontakt:

+48 503 940 226

biuro@sloneczny-ogrod.com

Stworzone przez seweryn@coswymysle.pl